• 1
  • 2
  • 3
  • 4

نگهداشت برنامه‌ریزی شده در برابر نگهداشت اضطراری

آمارها نشان می‌دهد که هزینه نگهداشت اضطراری تجهیزات، چندین برابر هزینه‌های نگهداشت برنامه‌ریزی شده است.emergency 1

نگهداشت برنامه‌ریزی شده به آن معناست که پیش از انجام فعالیت، تمامی منابع لازم برای آن (شامل نیروی انسانی متخصص، ابزار، قطعات یدکی و مواد و مصالح مصرفی، مجوزهای ایمنی و بهره‌برداری، خدمات پیمانکاری و ...) و همچنین زمان و منابع مالی مورد نیاز برای انجام آن، شناسایی و پیش‌بینی شده و از در دسترس بودن آن در زمان انجام فعالیت، اطمینان حاصل شده است. به عبارتی می‌توان گفت که در این وضعیت، بیشترین بهره‌وری از منابع رخ خواهد داد و طول زمان انجام فعالیت نگهداشت بنا به عللی مانند در دسترس نبودن نفرات، قطعات یدکی و مواد و مصالح، خدمات پیمانکاری و یا عدم صدور مجوزهای بهره‌برداری و ایمنی، طولانی نمی‌شود.

ادامه مطلب: نگهداشت برنامه‌ریزی شده در برابر نگهداشت اضطراری

با فاکتورهای انسانی در نگهداری و تعمیرات چه باید کرد؟

Untitled12

آمارهای به‌دست‌آمده از صنایع مختلف نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مشکلات مربوط به حوزه نگهداری و تعمیرات ناشی از فاکتورهای انسانی است؛ مثلاً در یک مطالعه، فاکتورهای انسانی در 56 درصد از توقفات اجباری مجددی که در فاصله فقط یک هفته از توقف تعمیراتی برنامه‌ریزی‌شدۀ وسیع رخ می‌دهند، نقشی پررنگ داشته‌اند.

خبر بداینکه : مقاومت بی‌فایده است؛ انسان‌ها جایزالخطا هستند و همۀ ما در طول عمرمان خطاهای کوچک و بزرگ بیشماری مرتکب می‌شویم.

خبر خوب اینکه:

  • در اکثریت موارد صنعتی هیچ‌کس با نیت سوء خطا نمی‌کند.
  • خطاهای انسانی نتیجه پیشامدهای تصادفی در مغز افراد نیستند و امروزه شناخت خوبی از آنچه در مغز رخ می‌دهد، وجود دارد.
  • خطاهای انسانی قسمتی از شبکه علت و معلولی هستند که در کنار عللی از جنس شرایط باعث ایجاد مشکل می‌شوند؛ مثلاً آنچه شرایط و اقتضای دستور کار تعمیراتی مربوطه است، آنچه به‌واسطۀ ابزار و تجهیزات روی می‌دهد و آنچه شرایط محیط کار ایجاب می‌کند.

 در صنایع پیشرو دنیا رویکردهای سنتی برای حل خطاهای انسانی منقرض شده‌اند و به‌جای آن‌ها تحلیل‌های علمی برای شناسایی آن دسته از شرایط و فاکتورهای انسانی که مستعد رخداد خطا هستند، توسعه یافته‌اند. کلام آخر اینکه برای تشکیل سازمانی اثربخش، اتخاذ رویکردی مؤثر در مدیریت فاکتورهای انسانی یکی از شرط‌های اساسی است.

تری اُهنلن 1 (Terrence O’Hanlon)

تری اُهنلن (Terrence O’Hanlon) مدیر وبسایت reliabilityweb.com و سردبیر نشریۀ Uptime است. او سال‌هاست که در زمینۀ مدیریت دارایی‌های فیزیکی و قابلیت اطمینان فعالیت می‌کند و یکی از اعضای کمیتۀ تهیۀ پیش‌نویس مجموعۀ استانداردهای ایزو 55000 بوده است. البته فعالیت‌های او به همین جا محدود نمی‌شود: سابقۀ عضویت در گروه‌ها و کمیته‌های مختلف برای تدوین استانداردها و آیین‌نامه‌های مختلف مرتبط با صنعت، برگزاری دوره‌های آموزشی در سرتاسر جهان و سابقۀ تألیف کتاب‌های متعدد از دیگر کارهای اوست. لذا بر آن شدیم که برای اولین شمارۀ نشریۀ مدیریت دارایی‌های فیزیکی، گفتگویی با ایشان ترتیب دهیم. در این گفتگو که به ابتکار دکتر علی زواشکیانی انجام شده است، او دربارۀ نحوۀ ورود خود به دنیای مدیریت دارایی‌ها توضیح می‌دهد و دیدگاه‌هایش را دربارۀ آیندۀ این دانش در سطح جهان، خاورمیانه و ایران تبیین می‌کند.

ادامه مطلب: تری اُهنلن 1 (Terrence O’Hanlon)

برونسپاری صحیح فعالیت‌های تولید و نگهداشت

download

برونسپاری صحیح فعالیت‌های تولید و نگهداشت یکی از مؤثرترین ابزارها برای افزایش تولید، کاهش هزینه‌های نگهداشت، و کاهش ریسک‌های ایمنی و زیست‌محیطی است. در حوزۀ نگهداشت - بسته به نوع کار، مدت زمان قرارداد، اهمیت کار، و توان نظارت موجود در سازمان - از انواع قراردادها می‌توان استفاده کرد. قراردادهای برون‌سپاری از حیث پیچیدگی ممکن است از یک قرارداد سادۀ نفرساعتی یا نیروی انسانی کوتاه‌مدت شروع شوند و به قراردادهای پیچیدۀ مبتنی بر عملکرد بهره‌برداری و نگهداشت چندساله ختم شوند.

ادامه مطلب: برونسپاری صحیح فعالیت‌های تولید و نگهداشت