• 1
  • 2
  • 3
  • 4

درباره نشریه

«تعالی مدیریت دارایی‌های فیزیکی» فصل‌نامه‌ای تخصصی در زمینۀ نگهداشت است که به رویکردها، چشم‌انداز و چالش‌های این دانش در صنایع ایرانی و جهانی می‌پردازد. این فصل‌نامه در سراسر کشور توزیع می‌شود و رسانه‌ای است برای ارتباط مدیران صنعتی، مشاوران و کارشناسان این حوزه. هدف این نشریه، ارتقای دانش پژوهشگران، مشاوران، استادان و مدیران فعال در عرصۀ نگهداری و تعمیرات و گسترش تجربیات بومی و بین‌المللی و اطلاع‌رسانی دربارۀ مهم‌ترین رویدادها و دستاوردهای این عرصه در سطح ملی و جهانی است. مخاطبان این نشریه، مدیران، معاونان، سرپرستان نگهداری و تعمیرات و مدیران برنامه‌ریزی سازمان‌های بزرگ، کوچک و متوسط دولتی و خصوصی فعال در بخش‌های مختلف صنعت هستند.

از ابتدای تأسیس شرکت پمکو آرزو داشتیم بتوانیم رسانه‌ای برای ارتباط میان کنشگران این عرصه پدید آوریم و به لطف پروردگار، نخستین شمارۀ آن در پاییز 94 و همزمان با دهمین همایش بین‌المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی منتشر شد. بنا داریم که این نشریه را به‌صورت فصل‌نامه و در آغازین روزهای هر فصل منتشر کنیم و بستری پویا برای تعامل میان صنعتگران، مشاوران و مدیران صنایع کشور فراهم سازیم. در این راستا، از پیشنهادهای تمام سروران گرامی استقبال می‌کنیم و امیدواریم که راه دشوار پیشرفت و بهبود در صنعت ایران را با همکاری یکدیگر هرچه آسان‌تر بپیماییم.

هدف غایی ما هم جز این نیست که «تعالی مدیریت دارایی‌های فیزیکی» به افزایش رشد و پویایی اقتصاد ملی کمک کند.