• 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان فرایندی سیستماتیک و علمی برای تعیین فعالیت هایی است که باید انجام شوند تا از ادامۀ کارکرد تجهیزات و بطور کلی دارائی های فیزیکی مطابق با انتظارات کاربرانشان اطمینان حاصل شود. RCM که از نظر اغلب متخصصین نگهداری و تعمیرات بعنوان اثر بخش ترین روش نسبت به هزینه هایش برای ایجاد و توسعۀ استراتژی های نگهداری و تعمیرات در سطحی جهانی شناخته می شود، باعث دستیابی سریع به بهبود هایی پایدار و معتبر در زمینه دسترس پذیری و قابلیت اطمینان کارخانه ها، کیفیت محصول، ایمنی و سلامت محیط زیستی می شود. نویسندۀ این کتاب و همکارانش پیاده سازی RCM و فرزند مدرنش RCMII را در بیش از 1000 سایت واقع در 38 کشور جهان هدایت نموده اند. این سایت ها شامل تمامی انواع ساخت و تولید (به ویژه خودرو ، فولاد، کاغذ، پتروشیمی، دارو، و صنایع غذایی)، نیرو های مسلح، خدمات ساختمانی، معادن، مخابرات، و حمل و نقل می شوند. این کتاب تجربیات فوق را بصورتی معتبر و کاربردی خلاصه کرده و شرح می دهد که RCM II چیست و چگونه باید بکار گرفته شود. چاپ دوم به گونه ای ویرایش شده که آخرین پیشرفت ها در این زمینه را نیز در بر گیرد. در این ویرایش بیش از 100 صفحه از مطالب جدید دربارۀ پایش وضعیت، آنالیز کارکرد و شکست ها، خطا های انسانی، مدیریت ریسک، جستجوی شکست، و اندازه گیری میزان کارائی نگهداری و تعمیرات اضافه شده است. این کتاب منبع بسیار ارزشمندی برای مدیران نگهداری و تعمیرات وهر فرد دیگری است که با موضوعات قابلیت اطمینان، بهره وری، ایمنی، و سلامت محیط زیستی تجهیزات فیزیکی درگیر است. رویکرد سر راست و کاربردی این کتاب باعث می شود که بعنوان یک کتاب مرجع دانشگاهی نیز بسیار سودمند ارزیابی شود.

لینک خرید آنلاین

 • news

  ارزيابي و تدوين استراتژي مديريت نگهداري و تعميرات

  اینکه بدانیم در حال حاضر کجا ایستاده ­ایم، گام اول برای شناخت مسیر پیش رو و نحوه رسیدن به مقصد است. مجموعه­ هایی که به دنبال بهبود شیوه­ های مدیریت دارایی­های فیزیکی خود و تبدیل شدن به مجموعه­ ای با کلاس جهانی در این زمینه هستند، ابتدا باید وضعیت فعلی خود را به خوبی شناسایی کنند. این امر نیازمند یک ارزیابی جامع و استاندارد بر اساس یک مدل مرجع تعالی در مدیریت دارایی های فیزیکی است. این ارزیابی باید عملکرد سازمان را در بخش های مختلف و زوایای گوناگون واکاوی کند و تصویر درستی از وضعیت موجود را ترسیم نمايد.

   

   

 • 1
 • 2
 • 3