• 1
  • 2
  • 3
  • 4

CMMS

cmms

ورود فناوری اطلاعات در عرصه های مختلف کسب و کار، همواره علی رغم چالش های اولیه، فضای گسترده ای را نیز در مقابل چشمان ذینفعان سازمان می گشاید.

عرصه نگهداری و تعمیرات (نت) از حرکت سریع به سمت تکنولوژی اطلاعات مثل تمام عرصه های کسب و کار استقبال می کند. سیستم های کامپیوتری نگهداری و تعمیرات (CMMS) با به کارگیری فناوری اطلاعات به دنبال ایجاد بهره وری و دستیابی به منافع بیشتر در مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان هستند.

CMMSبه عنوان نگهدارنده شریان اصلی حیات بخش نگهداری و تعمیرات، یعنی داده ها و اطلاعات مرتبط، اهیمیت دو چندانی در فرایند ها و سیستم های نگهداری و تعمیرات از جمله نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان (RCM) خواهد یافت و شاخص های کلیدی عملکردی (KPI) نیز مؤثر خواهد بود. یکپارچه سازی کل فرایند planning & Scheduling با سایر جریان های اطلاعاتی درون سازمان از طریق یک نرم افزار جامع و غیر جزیره ای نیز از دیگر ضروریات نت در دنیای امروز است.

امروزه ضرورت و فواید سیستم های کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) براي مدیران صنایع امری آشکار است. تسریع و تسهیل امور نت با بیشترین بهره وری و دقت به همراه ذخیره و ثبت اطلاعات و داده‌ های دارایی های فیزیکی به منظور تحلیل های آتی یکی از نتایج مستقیم بهره گیری از این سیستم ها است.

با وجود اينكه CMMSدر بسیاری از سازمان ها وجود دارد، اما گاهاً کمترین بازدهی را نیز از خود نشان می دهد. یک CMMS متناسب با نیازهاي سازمان شما باید بتواند به طور مؤثری مشکلات بخش نت را کاهش و اثر بخشی آنها را افزایش دهد.

گروه مشاوران و متخصصان PAMCo ابتدا نیاز ‌های واقعی بخش مدیریت دارایی های فیزیکی سازمان شما را با انجام ارزیابی تدوین می نمایند و سپس بر اساس آن به شما در انتخاب یک CMMSمتناسب با نیاز های سازمان شما کمک خواهد کرد. این ابتدای مسیر است چرا که انتخاب نرم‌افزار متناسب، با توجه به ماهیت و نیاز سازمان اگرچه امریست کلیدی، اما کافی نیست. براي موفقيت در پروژه پیاده سازی CMMS مي­بايست پیش از آغاز پروژه، بستر اطلاعاتی و اجرایی آن محیا شود همچنین وحدت و ثبات کافی در رویه ها حاصل شود که در این راه نیز مشاوران PAMCo به دلیل شناخت جامع دو سویه از نیازهای آتی نرم افزار و نیاز‌های فعلی سازمان، برای پر کردن شکاف موجود برنامه ریزی خود را ارائه می دهند.

متخصصان PAMCo. در کنار سازمان شما بر تمام مراحل اجرایی و بهینه سازی نرم افزار نظارت خواهند داشت و بعد از اجرای نرم افزار، فرایند های انتقال اطلاعات، اصلاحات احتمالی و استقرار نهایی را تسهیل می نمایند. استقرار یک CMMS استاندارد و متناسب می تواند علاوه بر مزایای گفته شده، کمک بزرگی به اجرای پروژه ‌های سیستماتیک نگهداری و تعمیرات از جمله RCM ، TPM و بازرسی ها باشد.

اگر به دنبال ایجاد بهره وری در مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان خود هستید و اگر سیستمهاي عملیاتی شما در بخش نگهداری و تعمیرات تناسبی با نرم افزار شما ندارد،PAMCo. با تکیه بر سال ها تجربه بین المللی در صنایع مختلف، بهترین تضمین برای دستیابی به بهبود و پیشرفت در مسیر موفقیت نگهداری و تعمیرات و کسب و کار شما خواهد بود.